Dommerkommentar

Hvis din ilder stiller i klassernen Junior, Senior eller Veteran, vil det som hovedregel ikke være muligt at få skrevet en dommerkommentar på skemaet.

 

Det vil ikke være muligt at få en skrevet kommentarer, som fortæller noget om dyrets helbredsmæssige tilstand.

Vi laver dog en undtagelse for dyr der har fået en knude eller en skaldet plet efter en vaccine, men vi gør opmærksom på, at det er op til dommeren, om de vil trække i point for dette.

Dvs. "ingen nakketag" kan godt blive skrevet på.

 

Vi vil dog gøre opmærksom på, at hvis dommerne ikke kan bedømme dele af ilderen, fordi ilderen bider ud efter hende, eller andre ting som kunne være bedømt ved brug af nakketag, kan hun give 0 point, for det/de dele hun ikke kan bedømme.

 

Hvis man vil have skrevet en kommentar på dommerskemaet, som fortæller noget om dyrets helbredsmæssige tilstand, skal ilderen stille i special klassen.

Vi gør opmærksom på at dyr i specialklassen ikke stiller til højere bedømning.