Særlige priser

Der vil være nogle ekstra konkurrencer man kan tilmelde sig til på dagen.

 

Der vil være bedste billede, og som altid forventer vi at der er en sløjfe på billedet.

Om man sætter en sløjfe på selve billedet, eller manipulere det, det er op til en selv.

Der vil også være bedste løbegård/bur, en publikums favorit, og en af de sjove med tungeste /letteste han og hun

 

Derudover vil der for børnenes skyld, og for de voksne, være en tegne konkurrence. Dvs en børne tegning og en voksen tegning.